kauçuk karo zemin

VİDEOLAR / Ultrasonik Durultucu Lamella Kaynak

Ultrasonik ile PVC Lamella Durultma İşlemi Levhası Kaynak

Ultrasonik kaynak makinası ile plastik sektöründe pvc levha kaynak işlemi yapılmaktadır. Üretimi yapılan Trapez ondülenin farklı bir modeli olan PVC esaslı ‘LAMELLA’ arıtma tesislerinin durultucu havuzlarının içinde kullanılmaktadır. Ultrasonik kaynak ile birleştirilen Lamella sistemi özellikle temiz su arıtma tesislerinde arıtılmış suyun kalitesini arttırmak maksadıyla kullanılır. El tipi UltrasonikKaynak makinası ile sahada birleştirme işlemi yapılan lamellalar durultma işleminde kullanılan levhalardır. Durultma işlemi su kalitesini yükseltmek amacıyla yumaklanma sağlayıcı maddeler ile karıştırılmış olan ve yeterli yumak büyüklüğüne gelmiş bulunan parçacıkların çökerek sudan uzaklaştırıldığı fizikokmyasal bir işlemdir. Bu işlemin uygulanması ülkemizde artmakta, bu da Ultrasonik Kaynak Makinası ihtiyacını arttırmaktadır. Sahada montaj esnasında, kullanımı kolay, dayanıklı El Tipi Ultrasonik Kaynak Makinelerine gereksinim duyulmaktadır. Sonikel Ultrasonik te sektördeki bu ihtiyacı giderecek şekilde Ultrasonik Kaynak Çözümleri üretmektedir.