kauçuk karo zemin

VİDEOLAR / Ultrasonik Horn Tasarımı ve Çeşitleri

Hornları 2 başlık altında toplarız. Birincisi fonksiyonlarına göre, ikincisi şekillerine göre;

Fonksiyonlarına göre;

            1) Kaynak hornları (plastik, tekstil ve metal)

            2) Kesim Hornları

Gıda kesim hornları (bıçakları)

Tekstil kesim hornları

Ultrasonik hornlar, kendi doğal frekanslarında titreyecek şekilde tasarlanırlar. Hornların bu doğal frekansta titremelerine “rezonans” adı verilir. En basit örnek, aksiyel modda yarım dalga titreyen bir horndur.Horn tasarlanırken hedef; ultrasonik titreşim enerjisini yapıştırılmak istenen plastik parçaya erime sağlanacak şekilde iletmektir.Ultrasonik horn tasarımında dikkat edilecek diğer bir nokta frekans seçimidir. Hornlar genellikle 15kHz, 20kHz, 28kHz, 35kHz ve 40kHz frekans değerlerinde tasarlanırlar. Bunun haricinde özel frekanslarda tasarlanan hornlar da endüstride görülebilmektedir.

Horn tasarımında öncelikle çalışılacak güç kaynağının horn tarama frekansı öğrenilmedilir. Örneğin bir ultrasonik güç kaynağı 20kHz +/- 200 Hz şeklinde bir horn değeri vermişse, horn tasarımında alt limit; 19800 Hz  ve üst limit 20200 Hz olacaktır. Ancak yine de tasarım yapılırken bu aralık daha da dar tutulmaya çalışılmaktadır. Frekans seçimi yapıldıktan sonra, ultrasonik yöntemle kaynatılacak ürünün ham maddesi ve geometrisi incelenmektedir. Sonikel, tüm bu kısıtları inceledikten sonra horn tasarımına başlamaktadır.