kauçuk karo zemin

VİDEOLAR / Ultrasonik Kaynak Makinası Nedir?

Ultrasonik kaynak sistemleri, ultrasonik bir güç kaynağı ve mekanik pres sisteminden oluşur. Ultrasonik güç kaynağı, şebekeden aldığı elektrik enerjisini Ultrasonik kristalin titreşime çevirebileceği frekans ve genlikteki bir elektrik işaretine dönüştürür. Elde edilen bu elektrik işareti, ultrasonik kristale beslenir.  Ultrasonik kristal bu işareti mekanik titreşimlere çevirir. Booster, kristalin oluşturduğu genlik miktarı düşük olan titreşimleri, yükselterek kaynatılmak istenen malzemenin erime noktasına çıkaracak noktaya taşır. Boosterın çeşitli yükseltme oranlarına sahip tipleri mevcuttur. Bunlar 1:2 veya 1:3 şeklinde olabilirler. Horn, booster ile gelen titreşimleri kaynatılacak ya da kesilecek parçaya aktarır. Ürünle sürekli temas halinde olan bu parçanın tasarımı önemlidir. Çünkü ultrasonik hornun uygun frekansta titremesi durumunda ancak erime meydana gelir. Aksi halde horn ısınır ve bir süre sonra uygun kaynak elde edilemez olur.  Kaynatılacak parçalar ve sabitleme fikstürü hornun altında uygun şekilde yerleştirilmelidir. Parçalar, kaynak esnasında sabit kalmalı ve ultrasonik titreşimler istenilen yerlere (enerji direktörlerine) iletilebilmelidirler. 

Ultrasonik bir titreşim grubunu oluşturan temel yapıtaşları şunlardır;  

Ultrasonik Kristal: Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren elektromekanik sensör grubudur. Bu sensör grubu, aldığı yüksek frekanslı(20kHz, 40kHz gibi) elektrik işaretine bağlı olarak belirli bir genlikte titreşim oluşturur. Bu titreşimin miktarı, uygulanan elektrik işaretinin genliğine ve frekansına bağlıdır.

Booster (Yükselteç): Ultrasonik kristalin oluşturduğu titreşimi arttırma ve bazen de azaltma fonksiyonun yerine getiren temel parçadır. Genlik yükseltmesi yapılırken, uygulamada kullanılan hammaddeye ve ürünün geometrisine göre seçim yapılır.

Ultrasonik Horn: Boosterdan elde edilen yükseltilmiş titreşimleri kaynak ya da kesim yapılacak malzemeye uygulayan ana parçadır. Horn, malzeme ile kaynak esnasında devamlı sürtünme halinde olduğu için tasarımı ve malzeme seçimi çok önem kazanmaktadır.