kauçuk karo zemin

VİDEOLAR / Ultrasonik Kaynak Sisteminin Temelleri - Makale

Günümüzde ultrasonik kaynak, termoplastiklerin olduğu birçok uygulamada birleştirme metodu olarak kullanılabilmektedir. Diğer kaynak metodlarına göre, ultrasonik kaynak, hızlı bir çevrim süreci olması, tekrarlanabilirliğinin yüksek olması ve her hangi bir dolgu malzemesi ya da kimyasal kullanımı olmaması sebebiyle sanayide kullanımı gittikçe artmaktadır. Ultrasonik kaynak, kalite, mukavemet ve hassas tekrar edilebilirlik özellikleriyle bilinmektedir.

Ultrasonik kaynak işlemi, kendisi özeldir. Uygulamaya bağlı olarak, kaynak sonucu çeşitli parametrelere bağlıdır. Ultrasonik kaynakta, yüksek frekanslı mekanik titreşimler, kaynak birleşim noktasında moleküler ve yüzeyler arası sürtünme meydana getirir. Bu sürtünme, malzemenin hamurlaşması için gereken ısıyı oluşturur. Bu sırada uygulanan baskı kuvveti ve soğuma süresi ile iki yüzey homojen olarak birleşir. Oluşan bu kaynağın mukavemeti, titreşim miktarına, süresine, uygulanan basınca, soğuma süresine, horn adı verilen kaynak kalıbının ve alt sabitleme aparatının geometrisine bağlıdır.